Samantha’s Law

Letters For This Topic

SAMANTHA LAUREN MARTIN June 4, 1993 - December 3, 2006 Velvet Martin (Samantha’s mom) Samantha Martin This is placed here today in memory of Samantha, about... more
Avril Lavigne
Samantha Lauren Martin
Samantha's Law
Velvet and John